Gizlilik ve Çerez

ÇEREZ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

1. İşbu Çerez ve Gizlilik Politikası, TOST TIME adlı uygulama aracılığıyla, TOST TIME ŞİRKETİ’ne (“Şirket”) ait ürün ve/veya hizmetleri kullanan tüm kişiler (“Kullanıcı”) için geçerlidir.

2. İşbu Çerez ve Gizlilik Politikası, Şirket tarafından Kullanıcılarının gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek Uygulaması'nda çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı bilgi sunmak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında çerez kullanımına ilişkin olarak aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla hazırlamıştır. Uygulaması'nda bulunan çerez bilgilendirme uyarısında bulunan onaylama seçeneğine tıklanması halinde Çerez kullanımına rıza verdiğiniz kabul edilmektedir. Onaylamamanız halinde, yalnızca kullanılması zorunlu olan çerezler kullanılıyor olacaktır.

3. Çerezler tarayıcınız üzerinden çevrimiçi bir hizmete eriştiğiniz zaman elektronik cihazlarınıza gönderilen ve cihazınızın uygulamasına veya uygulamaya eriştiğini hatırlayan küçük tanımlama ve veri depolama dosyalarıdır. Çerezler, bu dosyaları tekrar kaynak Uygulamasına veya çerezleri tanıyan bir başka Uygulamasına gönderebilir. Bu dosyalarda, Uygulaması'nın bazı temel özelliklerinden faydalanmanızı, Uygulaması'nı tekrar kullandığınızda verilerinizin hatırlanmasını ve Uygulaması'nı daha etkin ve kolay kullanabilmenizi sağlamak için Uygulama gezintinize ait bilgiler saklanmaktadır.

4. Uygulamamızda çerez kullanımının temel amaçları; sizlere kullanıcı dostu bir deneyim sunmak, Uygulaması'nın geliştirilmesini sağlamak, Şirket’in hizmetlerini ve ürünlerini iyileştirmesini sağlamak, Uygulaması'nın kullanımını kolaylaştırmak ve Şirket’in hizmetlerini ve Uygulaması'nın kullanımını Kullanıcıların ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik olarak değiştirmektir.

5. Çerezler, Uygulaması'na erişim yaptığınız elektronik cihazda siteye erişmek için kullandığınız internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Uygulaması'na eriştiğiniz tarih ve saat, Uygulaması'nda bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan uygulamasının internet adresi dahil olmak üzere kullanım tercihlerinize ve Uygulaması'nda yaptığınız gezintiye ilişkin veriler toplamaktadır.  Bu veriler burada belirtilen amaçlar doğrultusunda yurtiçinde mukim iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

6. Kullanım amacına ve kullanıldığı süreye göre farklı türde çerezler bulunmaktadır. Şirketimiz, Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler, Otantikasyon Çerezleri, Flash Çerezleri (Flash Cookies), İşlev Çerezleri, Analiz/Performans Çerezleri ve Hedefleme/Reklam/Pazarlama Çerezleri tip çerezleri kullanmaktadır.

7. Zorunlu çerezler ve Analiz/Performans çerezleri devre dışı bırakılamayacaktır ancak diğer türdeki çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz veya Çerez uyarı ekranımızdaki onaylama seçeneğini tıklamaksızın ilerleyebilirsiniz. Çerez yönetim ayarları tarayıcıdan tarayıcıya farklılık göstermekte ve modern tarayıcıların yardım menüleri altında çerezlere ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır.

8. Şirket, işbu Çerez Politikası hükümlerini dilediği zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Kullanıcı için hüküm ifade edecektir. Yapılan değişikliğin ardından Kullanıcı’nın Şirket’in hizmet veya ürünlerini kullanmaya devam ediyor olması, değişikliklere muvafakati anlamına gelecektir.

9. Veri sorumlusunun kimliği: Veri sorumlusu; Durak, Fatih Cd. No:14/A, 64200 Merkez/Uşak adresinde mukim, TOST TIME ŞİRKETİ’dir.

10. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği: Yukarıda 5. maddede sayılan kategorilerdeki kişisel verileriniz; 4. maddede sayılan ile işlenmektedir.

11. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği: Kişisel verileriniz herhangi bir 3. Kişiye aktarılmamaktadır.

12. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi: Çerezler aracılığı ile elde edilen Kişisel verileriniz, “açık rızanız” hukuki sebebi ile toplanmaktadır.

13. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir: Çerezler aracılığıyla elde edilen (a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Bu haklarınızı yazılı olarak Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda info@tosttime.com e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz. Bilginize sunarız. TOST TIME ŞİRKETİ